Finansloven og psykiatrien

Det offentliggjorte forslag til finanslov

Det er altid spændende at se, hvilke indsatsområder finansministeren offentliggør på regeringspartiernes vegne. Altså vel at mærke udmøntet i et finanslovsudspil med et firårigt sigte og ikke kun som et satspuljeforlig, der kun har virkning for finansåret som sådan.

Det er rigtig fedt, at der endelig tilføres psykiatrien 100 millioner som faste midler og ikke bare som satspuljemidler! Det trænger vi også til.

Men det er på 30. pladsen ud af 54, efter en masse ubekendte og efter ting som fx “Højskolefejring”, “Skats IT”, “Grænsehandel”, og “Kystsikring”. Hvem kan sige, hvad der er vigtigere end hvad? Men det er regeringens prioritering. regeringens udspil jo til, at foruddiskontere, hvad der er vigtigere end hvad, og man blandt andet prioriterer menneskers livsvilkår på både lukkede og åbne afsnit lavere end fx Skats IT. Selvfølgelig skal der styr på de elendige IT-systemer, men er det vigtigere end sondringen mellem åben og lukket, og den udsultede psykiatri?

Det er altid let at være kritisk, og “mer vil have mer”, men psykiatrien får ikke et reelt løft ved denne regerings løfte. Forhandlingerne kan selvfølgelig vise noget helt andet. Nemlig at LA, S og DF synes, at noget er helt galt, og ønsker at prioritere åben/lukket over kystsikringen? Men sådan kan man vel kun drømme?…

Emne Millioner kr.
World Pride og Eurogames ?
Legepladser ?
Beredskab ?
Arveafgift består ?
Billigere el til sommerhusejere ?
SU-fribeløb hæves ?
Humanitært bidrag 2.600
Højskolefejring 1.750
Udsatte børn 760
Skats it 600
Grænsehandel 400
Nedrivningspulje 332
Miljø 250
Kystsikring 185
Museer og teatre 100
Psykisk syge 100
Ældres ensomhed 100
Bro over Kattegat 60
Kortere sagsbehandlingstider i Den Sociale Ankestyrelse 60
Slut med affaldsgebyr for virksomheder 50
Styrkelse af PET 43
Hpv-vaccine til drenge 40
Ankestyrelsen 35
Den danske del af Tour de France i 2021 17
Indskrænkning i brug af samfundstjeneste 11
Mad 10
E-sport 6

Kilde: dr.dk

 

2 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *