,

Finanslov og momsrefusion

Rundbarberet

Regeringen skal have finansieret den planlagte styrkelse af SKAT, hvilket også er nødvendigt. For mange storsvindlere går lige nu fri efter at SKAT år efter år er blevet rundbarberet. Men hvor skal pengene komme fra?

Store tanker

Der er tænkt store tanker, og regeringen er i al sin visdom kommet frem til, at den bedste løsning er at forringe støtten til foreningslivet. Der har hidtil været hjemmel i Ligningslovens § 8a til at støtte almennyttige foreninger som fx Kirkens Korshær, Mødrehjælpen, Folkekirkens Nødhjælp, Bedre Psykiatri og Psykiatrifonden for nu bare for at nævne nogle få af dem, der ligger netop mig på sinde. Den fuldkomne liste findes her.

Den nugældende ordning går ud på, at de godkendte foreninger kan afløfte den moms, de har betalt for ydelser, der fremmer deres formål. Køber Kirkens Korshær fx 50 feltsenge, er det en udgift, der fremmer formålet, og derfor får de momsen refunderet efter at de selv har lagt ud. Det koster alt i alt for alle de godkendte foreninger 155 millioner kr. årligt.

En interessant detalje er, at der bliver tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvilket er relativt uhørt i dansk ret og primært hører til i diktaturer og bananstater. Det bliver med tilbagevirkende kraft, idet foreningerne ikke vil få refusion af de varer, de allerede har købt i 2017.

Kirkens Korshær har beregnet, at det vil koste dem 4½ millioner kr. på årsbasis. Hos Mødrehjælpen medfører ændringen, af de skal afskedige to socialrådgivere, der kunne have hjulpet 900 udsatte familier.

De udsatte

Kigger man ned over den samlede liste over de almennyttige foreninger, der p.t. får momsrefusion, fremgår det, at det er foreninger, der hjælper de svageste i vores samfund. Bedre Psykiatri og Psykiatrifonden støtter den psykiatri, der gennem mange, mange år har været udsultet. Mødrehjælpen rådgiver udsatte gravide og børnefamilier. Kirkens Korshær sørger for mad, bad og en seng på et herberg til hjemløse og/eller misbrugere osv. Det er da pudsigt, at det altid er de svageste, der skal betale for de rigestes skattelettelser, og ikke alene dem men også Liberal Alliances kamp for at gøre mere for deres hjertebarn: privatbilismen. Det være sig i form af: reduceret vægtafgift og andre afgifter, bredere motorveje, reduktion af prisen for at komme over Storebælt – og der er sikkert mere, jeg ikke lige kan huske.

Fremtiden

Efterlader stort hul. Samtidig med at regeringen sløjfer moms-kompensationen, opretter regeringen en såkaldt “Reserve til støtte af almene foreninger” på 67 millioner kroner.

Men det er alt for uspecifikt, hvordan man får adgang til pengene, og en ny pulje ændrer ikke på, at forslaget efterlader et stort hul i forenings-kasserne. Kilde: Altinget

155 millioner kr. som nu minus de kommende 67 millioner kr. er lig med en besparelse på 88 millioner kr. betalt af de fattigste. Jeg er rasende!

Trods alt: Du må have en god weekend.

2 Svar
 1. Eric
  Eric siger:

  Regeringen ved man, hvor man har, og den skal såmænd nok få en del igennem mod beredne gendarmer ved grænsen, en ugentlig cremefrø til pensionisterne og lidt flere stramninger på udlændingeområdet.

  • Stegemüller
   Stegemüller siger:

   @ Eric

   Ja det har du helt ret i. Det med de beredne gendarmer lyder virkelig godt og tryghedsskabende for vores lille land. De har også travlt med de “utryghedsskabende” udenlandske borgere, der primært kommer fra Rumænien. Inger skal nok nå de 100 stramninger i løbet af næste finansår. Det er lige så mange som mine mere fredelige og hjælpsomme guides til software. Jeg generer i det mindste ikke nogen.

   Pyh det er hårdt at arbejde at være i regering.

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end et år gammel.