Feedback

1½ time med Morten Bracker den 7. november 2017:

Herunder finder du noter fra Skypemøde nummer to med Morten Bracker. Jeg synes, jeg har fået meget ud af det, og han sidder ikke med stopuret. Jeg betalte for to timer men fik tre. Jeg vil helt bestemt kontakte ham, når jeg næsten gang går i stå og tvivler på projektet.

Da jeg vågnede i morges, var jeg parat til at give op. 1½ time efter var tankerne anderledes. Jeg startede faktisk med at sige til ham, at jeg nok ikke ville gå videre. Så vidste han da, hvad han var oppe imod.

Noter i vilkårlig rækkefølge

Kombinere 1 og 2 (gentagelse fra i går herunder). Gøre det jeg har lyst til den enkelte dag. Vekselvirkning mellem de to. Det er ikke enten/eller.

  1. Tøm hjernen? Skriv derudad i tre måneder, og sæt det derefter sammen.
  2. Strategisk/struktureret: målgrupper, hvad skal hver målgruppe få at vide/erkende/lære, hvilke konkrete historier, hører til under hver af dem?
  3. https://www.literatureandlatte.com/ vil give et visuelt overblik over, hvad jeg er i gang med. Ting kan flyttes rundt, uden at jeg mister overblik.

Sprog: Selve sproget er fint og OK. Men det er beskrivende og opremsende. Træne noget af det vigtigste: gøre det levende og personligt. Skrive med følelser. Være i det. Pænt, korrekt og poleret sprog. Sænk niveauet. Skriv i talesprog. Det er et menneske, der fortæller.

Ikke være blufærdig. Gå “all in”. Åbne. Fortæl den fulde historie! Brug de “frække ord”, også selvom det kan være svært.

Biograffilm“: Lærredet skiller forfatter fra publikum. Publikum ser kun det færdige produkt ikke alt det, der er foregået i kulissen eller står i drejebogen. Sætte mig i læserens/seerens sted.

Nede i kapitler og afsnit: også dramakurver/tention og microtention i hvert lille afsnit.

Have åbne spørgsmål i slutningen af hvert kapitel. Give lyst til at læse videre. “Kognitiv ubalance”. Skabe en ubalance hos læseren, der er i evig søgen efter kognitiv balance.

Infodumps: ikke selve fortællingen, men info til læserne fx om kognition. Bedst at udskille hårde fakta/videnoverførsel i særskilte kapitler. Gøre det explicit så læseren bare kan springe det over, hvis det forekommer uinteressant.

Luk øjnene og vær den 10-årige. Skriv uden at se på skærmen – kig ikke på skærmen sluk den evt. – øh…

Variation og vekselvirkning! Det hele skal/kan ikke være “sprængfarligt!

Sætningskonstruktion: Korrekt sprog kan blive lidt tungt. Øve på at skrive mindre korrekt, mere talesprogsagtigt.

Ex: “Samlet set har hendes job været let, for hun skulle bare sige det samme som sidste uge, for jeg havde alligevel glemt det. Samtidig har hun selvfølgelig spurgt sig selv, hvad det hele nyttede, når jeg alligevel glemte det hele.”

To gange “for” i samme sætning er ikke i orden. Kunne i stedet være: “Samlet set har hendes job været let. Hun skulle bare sige det samme som sidste uge, for jeg havde alligevel glemt det. Hun har selvfølgelig spurgt sig selv, hvad det hele så nyttede?”

Starte med lidt af slutningen…

To spor: Diagnose og/eller livshistorie? Årsagssammenhæng? Når dette sker, hvad sker der så dernæst, og dernæst osv. Hele tiden kausalitet.

Det er fint at have små uafsluttede ting. “ham jeg i dag kalder “psykopaten””. Lysten til at læse videre og finde ud af, hvorfor han var psykopat.

Troen/kristendom/teologi meget fint. Referencerne giver en ekstra dimension.

Betragt det som en hobby ikke et arbejde. Det skal være, når jeg har lyst.

Feedback – Stegemüller [download id=”14884″], hvor han mere systematisk giver feedback. Jeg synes virkelig, der er noget at gå videre med.

Det var pengene værd!

2 Svar

Der er lukket for kommentarer, da posten er mere end 100 dage gammel.