Korsør Kbst. sogn

Slagelse herred
Sorø amt

Kirkegårde:
Korsør Kirkegård