Vridsted sogn

Fjends herred
Viborg amt

Kirkegårde:
Vristed Kirkegård