Vesløs sogn

Vester Han herred
Thisted amt

Kirkegårde:
Arup Kirkegaard
Vesløs Valgmenighedskirke
Vestløs Kirkegaard