Ulstrup sogn

Års herred
Ålborg amt

Kirkegårde:
Søttrup Frimenigheds Kirkegaard