Rødby Kbst. sogn

Fuglse herred
Maribo amt

Kirkegårde: