Rudkøbing Kbst. sogn

Langelands Nørre herred
Svendborg amt

Kirkegårde: