Mønbo herred

Præstø amt

Sogne:
Bogø
Borre
Damsholte
Elmelunde
Fanefjord
Keldby
Magleby
Nyord
Stege
Stege Kbst.
Stege Landdistrikt