Læsø herred

Hjørring amt

Sogne:
Byrum
Hals
Vesterø