Åsum herred

Odense amt

Sogne:
Allerup
Åsum
Davinde
Fraugde
Højby
Nørre Lyndelse
Nørre Søby
Rolsted
Rønninge
Seden
Sønder Nærå