Vester Han herred

Thisted amt

Sogne:
Arup
Gøttrup
Hjortdal
Kettrup
Klim
Kollerup
Lild
Øsløs
Tømmerby
Vesløs
Vester Torup
Vust