Bornholms Vester herred

Bornholm amt

Sogne:
Knudsker
Nyker
Nylarsker
Rønne
Rønne Kbst.
Vestermarie