Der er ingen direkte relation mellem mig selv og de herunder omtalte personer. Faderen og enkemanden Knud Hansens næste ægtefælle (An Marie Christensdatter) er dog min “4. oldetante” – hvis nogen kan forholde sig til dette begreb.

Inskriptionen i kirkebogen fra 1792 var rigtig vanskelig, så det er primært Jørgen Thue Pedersen og Poul-Erik Langvad, jeg kan takke for på denne måde at have bidraget til dette glimt af historien, hvor Knud Hansen bliver fader og enkemand på én dag, og efterfølgende bærer barnet til dåben samme dag hustruen begraves.

“1792. Sønder Tindet, Knud Hansen og Else Erichsdatter havde Dom. 20 post Trinit en Søn i Kirke Hans kaldet, frembaaren af Søren Hansens Koene i Sønd.(-er) Tindet. Faddere vare: Søren Hansen, Hans Fredriksen, Laust Pedersen ibid., Jens Christensen, Christen Knut(?) og Ole Roersen i Tindet. Samme dag blev Knud Hansens Kone Else i Sønd. Tindet begravet, som døde strax efter at hun var bleven forløst. Barnet var samme Dag i Kirke til Daaben, som hun blev Jordet. Hun var 46 Aar.”

Én gang er forfærdeligt – men at det samme sker igen 5 år senere burde være utænkeligt. Men det sker. An Marie Christensdatter bliver begravet den 7. oktober 1799 på Øster Nykirke kirkegård. Samme dag er hendes søn til dåben: “1799. Onsdagen d 7de Aug. blev Knud Hansens Kone Ane Marie Christensdtr. fra Sønder Tindet begravet i sit 44. Aar.” og “1799. Sønder Tindet, Knud Hansen og Ane Marie Christensdatter, havde eodem Die en Søn Hans Christian kaldet i Kirke, baaret af Søren Hansens Kone i Sønder Tindet. Fadderne var Christen Lauersen af Mølgaard, Hans Pedersen af Wonge, Jens Christensen, Niels [Post] og Christen Christensen alle af Nørre Tindet”.

Kilde:
Øster Nykirke kirkebog, C446 A-1, kort 5 af 6, fol. 301
Øster Nykirke kirkebog, C446 A-1, kort 6 af 6, fol. 321 øverst