Jordskredsvalg

Dansk Folkeparti størst

Mere end hver fjerde vælger har stemt på Dansk Folkeparti (DF), der får fire mandater i Europaparlamentet, og det er rystende. Helt lokalt i Hvidovre har 35,3 pct – altså mere end hver tredie – stemt DF. Det er en fremgang på 13,6 procentpoint.

Hvis tendensen kan overføres til det næste folketingsvalg, tør jeg ikke tænke på, hvordan dansk politik kommer til at se ud. Bliver det et samarbejde mellem Enhedslisten og DF, der jo langt hen ad vejen har de samme mærkesager?

Poul Nyrup sagde på et eller andet tidspunkt om DF, at “Stuerene det bliver I aldrig”, det er de da i hvert fald blevet i aften. De har dygtige politikere, der serverer enkle budskaber skåret ud i små mundrette bidder, og derfor har de en stormende fremgang.

Den Europæiske Union-skepsissen trives i hele Europa og de kritiske partier vinder frem. Det må få alle de andre politikere til at tage deres egne sager op til revision, og se på hvordan de bedre kan få forklaret, hvorfor Den Europæiske Union-samarbejdet er et gode, og hvorfor det er vigtigt, at vi løser problemer i fællesskab og hen over landegrænserne.

Lars Løkke påtog sig hele ansvaret for venstres nederlag, og det har han grund til. Rent ud sagde han, at venstre er i krise. Måske skulle han huske det, inden han næste gang sætter gang i en bilagssag, en CCGI-sag, et tøjindkøb, flyrejer eller noget af alt det andet rod, han har skabt for partiet.

Socialdemokratiet tabte også et mandat, men hæftede sig ved, at de da fik et ja til patentdomstolen. Det er selvfølgelig også en måde at forsvare sig på. Jeg begriber ikke at så mange har kunnet sige ja til patentdomstolen. Det er selvfølgelig smart og logisk med enhedspatentet, men en domstol uden demokratisk kontrol og uden appelmuligheder kan jeg umuligt som jurist sige ja til.

Magrethe Auken kan fortsætte i den grønne gruppe i Den Europæiske Union-parlamentet, og det er rigtig positivt, for hun gør et godt stykke arbejde. SF har rejst sig af ruinerne med Pia Ohlsen Dyhr som formand, og det er godt klaret ppå kun 3-4 måneder. Held og lykke med det fortsatte projekt til SF.

Ret og pligt

Om Den Europæiske Union-palamentsvalget

I Danmark tager vi det som en selvfølge, at vi har frie og demokratiske valg, og at vi kan stemme, når vi bliver spurgt om, hvad vi mener. Denne gang kunne vi så også stemme ja eller nej til patentdomstolen, som der skulle stemmes om, da der var tale om suverænitetsafgivelse.

Jeg har stemt, og jeg har stemt nej til patentdomstolen, da jeg ikke bryder mig om et supranationalt organ uden appelmuligheder. Når vi har retten til at stemme, synes jeg næsten også, vi har pligten til det. Mange steder i verden kæmper mennesker med livet som indsats for at få ret til at stemme, og dem medtænker jeg en lille smule, når jeg går ned og stemmer. Jeg har altid stemt, og jeg vil også altid gøre det i fremtiden. Engang havde jeg et brækket ben på valgdagen, så jeg tog en taxa til afstemningsstedet. Min stemme skulle ikke gå til spilde.

I aften skal jeg se valgaften på TV, og jeg frygter, at det bliver triumf på triumf for Dansk Folkeparti (DF). De har dygtige politikere og simple budskaber, og det er der mange, der falder for. Jeg kunne aldrig finde på at stemme DF, men jeg kan godt hæve mig op og se, at de evner politisk dygtighed. Morten Messerschmidt og hans valgtaler om at lukke grænserne går jo sikkert rent ind hos mange, for det er en Den Europæiske Union-mærkesag, der er let at forstå.

Jeg kan håbe på, at Margrethe Auken fra SF får et godt valg, for hun er også en dygtig politiker, og jeg synes, hun er redelig. Hendes slags er der brug for i parlamentet.

God valgaften til dig og dine.

 

,

Afkortning af dagpengeperioden

En del af regeringens økonomiske genopretningsplan

Når man regulerer et eller andet ved lov er det typisk fordi man vil have befolkningen til at gøre et eller andet eller at undlade at gøre noget.

Nu er det så en del af regeringens genopretningsplan at halvere dagpengeperioden fra fire til to år. Det må være fordi man vil spare udgifterne til dagpenge og sørge for at folk tager et arbejde.

Måske har jeg sovet i timen, men faktisk har vi p.t. en stigende ledighed, det vil sige, at der ikke er jobs til de ledige; der findes altså ikke jobs, disse mennesker kan gå ud og tage. Efter to år på dagpenge overgår de så til kontanthjælp.

Hvordan i alverden kan man lovgive på den måde? Er forudsætningen, at alle de ledige bare er nogle dovne hunde og at der bare skal tilstrækkeligt med incitamenter til, så kan de få et job? Jeg begriber det ikke – i givet fald ville vi jo have en situation med fuld beskæftigelse?