,

Færdig

Slægtsforskning

Jeg er blevet færdig med min gennemgang af slægtsdatabasen, og det er rart at være nået så langt. Det vil sige, at jeg tror nok jeg er kommet til at hoppe over måske ettusinde personer, for der er personer, jeg ved jeg har i min database og som jeg ikke har genset, men det må være for nu, for jeg gider ikke mere. Det har været et kæmpe arbejde – men jeg har også fundet rigtig meget nyt. Der er kommet rigtig mange nye kirkebøger på ArkivalierOnline, siden jeg begyndte at slægtsforske for lige knap 10 år siden (jeg har 10 års jubilæum som slægtsforsker den 16. februar 2013), og de oplysninger har jeg nu fået indarbejdet.

I min database har jeg 4.354 personer i 1.604 familier med 568 unikke efternavne. Jeg har 138 forskellige kilder, som jeg går meget op i. Der er meget materiale at finde på nettet, men det undrer mig meget, at der er så mange slægtsforskere, der ikke sætter kilder på deres oplysninger. Jeg synes, det kvalificerer forskningen, hvis der er sat kilder på. Selvfølgelig skal man altid slå alting op selv, men det ville da være rart med en kildehenvisning.

På nettet viser jeg min kilde men ikke selve inskriptionen fra kirkebogen, den må folk selv bøvle/fornøje sig med. Jeg viser heller ikke min noter. Det skyldes, at jeg ikke gider at blive “høstet”, men også at jeg godt kan se, at jeg selv har “høstet” fra nettet i min start som slægtsforsker, og det materiale, kan jeg selvfølgelig ikke tillade mig at genudgive, da det er andre, der har lavet det. Jeg viser til gengæld gerne mine forskningsnoter, for der kan jo måske være hjælp at hente fra andre, og det vil jeg jo gerne have.

Nu vil jeg udskrive en PDF-fil over mine direkte aner, og så gå helt målrettet efter at komplettere mine oplysninger om dem. Jeg har fået bredt mig alt for meget i min slægtsforskning, fx tror jeg, at jeg har det meste af Thyregods og Brandes indbyggere i min database, fordi jeg i perioder har gået efter det, der var let at finde.

Nu er skelettet bygget, og nu bliver det sjovt at gå efter de direkte aner. Dem jeg helst vil finde noget om er min Stegemüller familie, men det er til gengæld også dem, der er sværest. I starten jeg begyndte at slægtsforske lagde jeg nogle indlæg på nogle tyske genealogiske sider (genealogi er et andet ord for slægtsforskning), og det vil jeg prøve igen. Der kan jo være dukket nyt materiale op.

, ,

Godt nytår!

Godt nytår

Jeg ved ikke, om man kan tillade sig først at ønske “Godt nytår” den 2. januar, men jeg gør det alligevel. Godt nytår til alle mine læsere og kommentatorer! Jeg håber, I alle sammen er kommet godt ind i 2011. Jeg håber, Eric tilgiver mig for at have lånt den lille animerede gif hos ham.

Jeg har haft en fin og fredelig jul og et ditto nytår. Jeg har ingen nytårsforsætter, men der er et par ting, jeg vil prøve på 🙂

For det første vil jeg prøve på at være mere trofast overfor min blog. På den anden side ved jeg godt, at der er lange perioder, hvor jeg egentlig ikke synes, jeg har så meget at berige verden med på skrift. Noget i mig bryder sig ikke om at offentliggøre uinspirerede poster.

For det andet skal jeg have gang i min slægtsforskning igen. Efter vi gjorde det store projekt med Nygårds sedler færdigt har jeg ikke rigtigt kunnet komme i gang med min egen slægtsforskning igen. Jeg har 4.346 personer i min database, og jeg har simpelthen ikke kunnet finde en indgangsvinkel til at se på nogen af dem igen. Hvor skulle jeg ende og begynde, hvem skulle jeg gribe fat i?

Nu har jeg fundet vinklen: Jeg gennemgår dem alle sammen fra nummer 1! Jeg er nået til nummer 79… Indtil videre er det meget tilfredsstillende at se på det hele igen, for blandt andet kan jeg jo konstatere, at der er nogle af de gamle gåder, der pludselig lader sig løse, fordi jeg nu kan læse, hvad der står. Min database er sat op således at den fylder ledigblevne numre ud, og på en eller anden måde, er alle mysterierne tilsyneladende kommet til at ligge forrest. Nogle af gåderne kan jeg stadig ikke løse, men jeg har syv års erfaring og der er kommet meget mere slægt på nettet siden jeg begyndte at slægtsforske – bare det at alle kirkebøgerne nu er tilgængelige online er en kæmpe hjælp.

I morgen venter et nyt arbejdsår, som jeg imødeser med nogen spænding, da jeg skal have tre nye databaser i gang, fordi vi har omstruktureret og fusioneret vores to største styrelser til en stor og samlet Naturstyrelse. Det skal nok give en del turbulens, men jeg håber, jeg har styr på min del af butikken.

Således forsinket ønsker jeg endnu engang Godt nytår og velkommen i 2011!

AO Brugerrådsmøde 11-01-2008

Der var i går fredag den 11. januar møde i ArkivalierOnlines brugerråd. Her får I som vanligt mine skriblerier. Det rigtige referat kommer senere fra LAV.

2007 har været et forrygende år for AO – der er vist 105 millioner sider! December har været helt usædvanlig god – lige bortset fra juleaften. I år havde LAV lavet en vagtplan i julen, således, at der hver dag var en medarbejder, der skulle tjekke om serveren var oppe. Vi grinede nu lidt af, at hvis den havde været nede, var der nu nok alligevel ikke blevet gjort så meget ved det.

I 2007 har ca. 247.000 forskellige brugere anvendt AO – og på en dag er der gennemsnitligt 2.500 forskellige brugere på AO. Mere end halvdelen af brugerne (54 pct.) bruger siderne i mere end 30 minutter,og godt 1/3 af brugerne (31,4 pct.) bruger siderne i mere end én time. Statens Arkivers største “læsesal” er nu brugernes dagligstuer og arbejdsværelser. Det viser sig bla. ved, at besøgstallet på de “rigtige læsesale” er faldet fra ca. 90.000 besøg til ca. 60.000 – altså et fald på 1/3.

Folketællingen 1906: Landkommunerne gøres færdige i løbet af januar 2008 – og herefter skulle hele FT 1906 være tilgængelig.

Der har været lidt tvivl om, hvorfor man ikke kunne se alle kirkebøger op til ca. 1925, men det skyldes at hele bogen skal være udskrevet før 1930 for at være med i 1. omgang. De næste bøger, der vil blive gjort tilgængelige er 1) Bornholm 2) Lolland-Falster og så er det ikke besluttet om 3) skal være Nørre Jylland eller Sjælland. I løbet af 2008 vil også FT 1925 blive tilgængelig.

Den næste “bølge”, der gøres tilgængelig, bliver hele udskrevne bøger op til omkring 1950. Scanningen er startet.

I perioden 2008-2012 ventes FT1911, 1930 og 1940 at blive tilgængelige på AO.

LAV gør siderne tilgængelige som “Silent launch” – dvs. ingen information, men lade nyheden sive stille og roligt. Landsarkivaren konstaterede dog, at der ikke går meget mere end 20 minutter, fra siderne er tilgængelige, før der er en post om det på DIS-Danmark. Så “Silent launch” er nok så meget sagt…

Rettelser: Der er ansat en medarbejder, der arbejder med de rettelser, der løber ind fra brugerne. I næste uge dvs. senest fredag den 19. januar, bør der været gennemført mange rettelser, og de bør ligge på AO på denne dato. Per Agerbæk spurgte til, hvordan hans nettoliste stemmer overens med AOs fejlrettelser. Jeg fik ikke noteret svaret tydeligt ned, så her må I vente på det rigtige referat.

Selv spurgte jeg til, om tekstfeltet på siden, hvor man kan indsende rettelser, kan udvides, fordi det virker bruger-u-venligt, at det er så småt. Det vil man hurtigt se på.

På samme måde vil man også hurtigt sørge for at lægge registraturen til kirkebøgerne ud på AO.

Sygdom: LAV har været ramt af længerevarende sygdom hos en nøglemedarbejder. Det har betydet forsinkelser af bla. de planlagte engelske sider (vejledninger mv.) og arbejdet med annexsognene, som ikke er angivet før 1812-14. Disse to områder har nu høj prioritet.

Indeksering: Per Agerbæk og jeg deltog i marts 2007 i et møde om indeksering, hvor AO havde inviteret en repræsentant for mormonkirken. Der blev på mødet den 27. april orienteret om mødet i marts. LAV fortalte i går, at der ikke siden marts 2007 har været nogen fremdrift i arbejdet fra mormonkirkens side.

På Utilis ligger der nu ca. 3.000 færdige indeks ud af ca. 15.000 mulige. Per Agerbæk lovede at skrive et notat, der beskriver, hvordan vi kan bruge de allerede udarbejdede indeks i det projekt, der ønskes etableret sammen med mormonerne (hvor hele idén er, at der indekseres helt ned på navne). Med de indeks vi allerede har lavet, har vi gjort en stor bid af det mormonerne plejer at starte med, nemlig at lave såkaldte “way-pointers”, så det er lettere at finde rundt i kirkebogen.

LAV vil søge at etablere nyt møde med mormonerne, for at få sat yderligere skub i arbejdet.

Nyvalg: Brugerrådets første valgperiode er udløbet, og der vil blive etableret nyudpegning/nyvalg.