Behandlingsplaner

(Af en eller anden grund vil ihvertfald iPad ikke vise den formatering, jeg har lavet for at gøre teksten mere overskuelig. Måske kan du se den?)

Jeg kom til at love at lave et udkast til en lille pjece om behandlingsplanerne. Jeg har hygget mig med det, og jeg har kvalitetssikret med både patienter og personale. Afdelingssygeplejersken blev glad for resultatet. Så er det jo sjovt at bruge tid på den slags.

Udkast/Stegemüller:

Nedenstående udkast er drøftet med og “godkendt” af:

Personale: (navne på fire forskellige medarbejdere).
Patienter: (navne på en lang række patienter).

Flere havde fine input, der alle er indarbejdet. Min idé har været:

  1. Tage udgangspunkt i vejledningen, der findes på Folketingets hjemmeside
  2. Tage udgangspunkt i din “Patientforberedelsesliste”
  3. Skabe ét samlet dokument, så man som nyindlagt ikke skal forholde sig til – og hitte rede i – flere dokumenter. Jeg er altid selv forvirret, usikker og bange for at blive sendt hjem i starten af min indlæggelse og ville nok ikke kunne håndtere flere dokumenter ad gangen
  4. Bruge et enkelt og klart sprog som alle kan forstå. Det er især testet på XX, der siger, at hun ikke er så god til at læse og bruge sproget.
  5. Skabe et indhold, der kan samles i én af de små A5-pjecer
  6. Kun medtage de vigtigste spørgsmål fra dit papir kaldet “Patientforberedelsesliste”.

Behandlingsplan:

Det fremgår af Psykiatrilovens par. 3, stk. 3, at vi – i samarbejde med dig – skal udarbejde en behandlingsplan inden for den første uge, du er hos os. Reglen er omtalt i denne vejledning.

Formålet med behandlingsplanen er blandt andet:

1. At skabe klarhed over dine symptomer og din lidelse
2. at beskrive resultatet af dine samtaler med den behandlingsansvarlige (over)læge
3. at opstille en plan for behandlingen, og
4. at komme med et bud på den forventede varighed af indlæggelsen
5. Hvis din tilstand ændrer sig, skal planen revideres.

Du har krav på at få udleveret en kopi af behandlingsplanen, og når du har fået den, er det en god idé at gennemgå den med din kontaktperson.

Inden mødet om behandlingsplanen kan du og din kontaktperson forberede mødet i fællesskab. Det er dog ikke et krav. Herunder finder du en række spørgsmål, du kan bruge som inspiration:

I kan blandt andet tale om:

1. Hvem deltager på behandlingsplanmødet, og hvor og hvornår foregår det?_______
2. Har du andre forslag til deltagere (fx pårørende)? _______
3. Hvordan kan kontaktpersonen støtte dig på mødet? ______
4. Har du særlige ønsker til mødet?______
5. Har du særlige ønsker til denne indlæggelse? _______
6. Hvordan oplever du effekten af den medicinske behandling?_______
7. Har du selv sat mål op for din behandling? Hvis ja hvilke? __________
8. Hvem, mener du, kan støtte dig i at opnå dine mål (fx DPC, OP, OPUS eller andre)?_____
9. Har du andre emner i relation til din lidelse eller dine symptomer, vi skal være opmærksomme på, når vi udarbejder din behandlingsplan? _________

Information til pårørende?

Må vi have lov at give dine pårørende en kopi af behandlingsplanen? Ja / Nej